Bijbelrooster kamp

Bijbelrooster kamp

Ha mensen,

Hieronder zijn de stukjes te vinden die we met elkaar hopen te lezen tijdens het kamp. Bij elk Bijbelleesmoment staan twee leden genoemd. Het zou mooi zijn als deze leden het stuk met ons willen lezen, er kort iets over zeggen en vervolgens met ons danken en bidden.

We hopen, mede hierdoor, op een goed kamp met elkaar!

Moment Bijbelgedeelte Verantwoordelijke leden
Woensdag – dagsluiting 1 Petrus 5: 5-14
De duivel gaat rond als een briesende leeuw
Kasper & Rieneke
Donderdag – ontbijt Psalm 35
Vertroost mijn ziel
David en Jos
Donderdag – lunch Rom. 7: 13-26
Ik ellendig mens
Suzanne en Corinda
Donderdag – avondeten 1 Johannes 5: 14-21
De kracht van het gebed
Gert-Jan V. en Joost
Donderdag – dagsluiting Hebreeën 4: 14 – Hebr. 5: 14
Een medelijdende Hogepriester
Marieke en Cobie
Vrijdag – ontbijt Fil. 3: 1-21
De kracht Zijner opstanding
Sjoerd D. en Kees
Vrijdag – lunch 2 Tim. 4: 1-8
Ik heb de goede strijd gestreden
Marieke en Johanna
Vrijdag – avondeten Openb. 12: 7-18
En zij hebben overwonnen
Gert Jan & Jacobine
Laat een reactie achter